Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

By 8 sierpnia 2018 No Comments

Estelí Ogłoszenie o zamówieniu :

http://lumiistyle.com/wp-json/wp/v2/posts/420 na usługi społeczne przedmiotem których jest organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju”  – polityczno-ekonomicznego kongresu w trakcie którego formułowane są  postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

generic 200mcg cytotec online Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik 2- Istotne postanowienia umwoy

Załacznik nr 1 SOPZ

Załacznik nr 3 – oferta

Załacznik nr 3 do umowy – protkół odbioru 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą:

can you buy Lyrica over the counter Organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju”  – polityczno-ekonomicznego kongresu w trakcie którego formułowane są  postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
8Business Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem Rewolucji 1905 9/34, 90-273 Łódź
Wykonawca otrzymał 85 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez 8Business jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Alan Paczuszka – Prezes Fundacji

Leave a Reply

NFL Jerseys Outlet