Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

By 8 sierpnia 2018 No Comments

http://thetrashbincleaners.com/72765-folvite-cost.html OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

can you buy Lyrica over the counter na usługi społeczne  http://playboytvshows.com/wp-json/ przedmiotem których jest best place to order Clomiphene obsługa wideo, obsługa fotograficzna i realizacja spotu reklamowego dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju” 

 

Do pobrania:

dwudniowa konferencja – ogłoszenie video

Załacznik nr 1 SOPZ video(1)

Załacznik 2- Istotne postanowienia umowy video

 

 

16.08.2018   Uzupełnienie załączników do ogłoszenia

Dotyczy postępowania :Obsługa wideo, obsługa fotograficzna i realizacja spotu reklamowego dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju” 


Zamawiający, Fundacja Wyszehradzka działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) uzupełnia ofertę o Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.

Dotychczasowy termin składania ofert tj. 16.08. 2018 r.  r. ulega
zmianie na nowy termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 12.00.
Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Do pobrania:

Formularz oferty- konferencja video — kopia

Zawiadomienie

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam, iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
Kamil Holwek NIP: 73119205668 Regon: 365606412 mieszcząca się pod adresem ul. Bałuckiego10/12, lok. 3, 93-273 Łódź
Wykonawca otrzymał 89 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez firmę Kamil Holwek jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej.

Alan Paczuszka

Prezes Fundacji Wyszehradzkiej

Leave a Reply

NFL Jerseys Outlet