buy gabapentin online overnight uk

EKSPERCI FUNDACJI

Prof. Arkadiusz Adamczyk

Lanciano Prof. UJK dr hab. Arkadiusz Adamczyk (1969), profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej i think tanku Law4growth. Redaktor naczelny roczników „Niepodległość” oraz „Polityka i Bezpieczeństwo”. Od 2016 r. członek redakcji „Przeglądu Sejmowego”.

Prof. Ryszard Machnikowski

Salamá Profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Ekspert Zagraniczny francuskiej Wysokiej Rady Badań i Edukacji Strategicznych(CSFRS). Prowadzi badania dotyczące struktur partyzancko – terrorystycznych w Europie, Afryce Północnej i Większym Bliskim Wschodzie.

Andrej Tóth, Ph.D.

Andrej Tóth, Ph.D.

order Lyrica samples politolog, wykładowca, naukowiec. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na stosunkach dwustronnych i wielostronnych w Europie Środkowej. Opublikował dziesiątki profesjonalnych studiów w języku czeskim, angielskim, węgierskim i niemieckim w czołowych czeskich, międzynarodowych i zagranicznych czasopismach branżowych. Jest członkiem Towarzystwa Węgierskich Naukowców i Naukowców związanych z Węgierską Akademią Nauk i Węgierskim Towarzystwem Historycznym. W latach 2006-2013 pracował na Uniwersytecie Karola w Pradze, następnie w latach 2013-2015 na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Od 2013 roku do chwili obecnej pracuje równocześnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, gdzie w r. 2018 habilitował w dziedzinie międzynarodowych stosunków politycznych.

Prof. Jarosław Szymanek

Prof. Jarosław Szymanek

polski politolog, ustrojoznawca, specjalista w zakresie wiedzy o konstytucjonalizmie polskim i obcym, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji. Główne przedmioty badań: porównawcze prawo parlamentarne; instytucje ustrojowe w porównawczym prawie konstytucyjnym, zwłaszcza parlament i głowa państwa; prawo wyborcze i systemy wyborcze;
teoria konstytucjonalizmu.

Dr Ihor Hurak

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka. Doktor nauk historycznych, adiunkt. Członek podkomisji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy ze specjalności „Stosunki Międzynarodowe, Komunikacji Społeczne i Studia Regionalne”. Ekspert Państwowej Instytucji Naukowej „Ukraiński Instytut Ekspertyz Naukowo-Technicznych i Informacji”.

Prof. Leszek Wieczorek

Kierownik Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna ul Westerplatte 9, 31-033 Kraków

Prof. Imre Molnar

Prof. Imre Molnar

Historyk, dyplomata, opozycjonista antykomustyczny, wieloletni wykładowca.
Pracownik wielu naukowych ośrodków między innymi Instytutu Badań nad Węgrami,
Instytytu Środkowoeuropejskiego. W 1998 roku podjął służbę dyplomatyczną w węgierskim
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2001-2005 był attaché kulturalnym i
prasowym ambasady węgierskiej w Warszawie a od jesieni 2008 roku sekretarzem w tejże
ambasadzie.

Prof. UŁ Jacek Reginia- Zacharski

historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych, profesor nadzwyczajny Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz prodziekan tego wydziału do spraw nauczania. Naukowo zainteresowany: historią stosunków międzynarodowych, polityką międzynarodową, bezpieczeństwem, konfliktami międzynarodowymi. Autor wielu publikacji i artykułów naukowych między innymi: Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą, „Dylemat (nie)bezpieczeństwa” we współczesnych konfliktach zbrojnych, Konflikty zbrojne a rozumienie dylematu bezpieczeństwa, Ukraina 2014-2015: wojna (nie)hybrydowa - Ukraine 2014-2015.

Dr Magdalena Rekść

Dr Magdalena Rekść

Wykładowca Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, politolog, autorka wielu publikacji z zakresu politologii. Zainteresowania naukowe koncentrują się na takich kwestiach jak: Metodologia badań politologicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod jakościowych, Prognozowanie i wizje przyszłości, Ideologie i utopie polityczne, Mity i stereotypy polityczne, Pamięć zbiorowa, Tożsamość zbiorowa, Kulturowe determinanty polityki, Etniczny krajobraz Europy Południowo-Wschodniej, Wartości społeczne w krajach postkomunistycznych.teoria konstytucjonalizmu.

dr Konrad Hennig

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki oraz manager w branży edukacyjnej i pozarządowej. Kanclerz wyższej uczelni i Dziekan wydziału. Jako wykładowca akademicki prowadził zajęcia z zakresu politologii, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Związany ekspercko z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Fundacją Republikańską.