EKSPERCI FUNDACJI

PROF. ARKADIUSZ ADAMCZYK

Prof. UJK dr hab. Arkadiusz Adamczyk (1969), profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Wyszehradzkiej i think tanku Law4growth. Redaktor naczelny roczników „Niepodległość” oraz „Polityka i Bezpieczeństwo”. Od 2016 r. członek redakcji „Przeglądu Sejmowego”
DR IHOR HURAK

Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka. Doktor nauk historycznych, adiunkt. Członek podkomisji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy ze specjalności „Stosunki Międzynarodowe, Komunikacji Społeczne i Studia Regionalne”. Ekspert Państwowej Instytucji Naukowej „Ukraiński Instytut Ekspertyz Naukowo-Technicznych i Informacji”.
PROF. RYSZARD MACHNIKOWSKI

Prof. Ryszard Machnikowski - kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka. Doktor nauk historycznych, adiunkt. Członek podkomisji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy ze specjalności „Stosunki Międzynarodowe, Komunikacji Społeczne i Studia Regionalne”. Ekspert Państwowej Instytucji Naukowej „Ukraiński Instytut Ekspertyz Naukowo-Technicznych i Informacji”.
PROF. LESZEK WIECZOREK

Prof. Leszek Wieczorek- kierownik Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce. Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna ul Westerplatte 9, 31-033 Kraków
PROF. UŁ JACEK REGINIA- ZACHARSKI

Prof. UŁ Jacek Reginia- Zacharski - historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych, profesor nadzwyczajny Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz prodziekan tego wydziału do spraw nauczania. Naukowo zainteresowany: historią stosunków międzynarodowych, polityką międzynarodową, bezpieczeństwem, konfliktami międzynarodowymi. Autor wielu publikacji i artykułów naukowych między innymi: Sąsiedztwo i pogranicze - między konfliktem a współpracą, „Dylemat (nie)bezpieczeństwa” we współczesnych konfliktach zbrojnych, Konflikty zbrojne a rozumienie dylematu bezpieczeństwa, Ukraina 2014-2015: wojna (nie)hybrydowa - Ukraine 2014-2015.
PROF. JAROSŁAW SZYMANEK

Prof. Jarosław Szymanek - polski politolog, ustrojoznawca, specjalista w zakresie wiedzy o konstytucjonalizmie polskim i obcym, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji. Główne przedmioty badań: porównawcze prawo parlamentarne; instytucje ustrojowe w porównawczym prawie konstytucyjnym, zwłaszcza parlament i głowa państwa; prawo wyborcze i systemy wyborcze; teoria konstytucjonalizmu.
DR MAGDALENA REKŚĆ

Dr Magdalena Rekść - wykładowca Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, politolog, autorka wielu publikacji z zakresu politologii. Zainteresowania naukowe koncentrują się na takich kwestiach jak: Metodologia badań politologicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod jakościowych, Prognozowanie i wizje przyszłości, Ideologie i utopie polityczne, Mity i stereotypy polityczne, Pamięć zbiorowa, Tożsamość zbiorowa, Kulturowe determinanty polityki, Etniczny krajobraz Europy Południowo-Wschodniej, Wartości społeczne w krajach postkomunistycznych.teoria konstytucjonalizmu.
ANDREJ TÓTH, PH.D.

Andrej Tóth, Ph.D. - politolog, wykładowca, naukowiec. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na stosunkach dwustronnych i wielostronnych w Europie Środkowej. Opublikował dziesiątki profesjonalnych studiów w języku czeskim, angielskim, węgierskim i niemieckim w czołowych czeskich, międzynarodowych i zagranicznych czasopismach branżowych. Jest członkiem Towarzystwa Węgierskich Naukowców i Naukowców związanych z Węgierską Akademią Nauk i Węgierskim Towarzystwem Historycznym. W latach 2006-2013 pracował na Uniwersytecie Karola w Pradze, następnie w latach 2013-2015 na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Od 2013 roku do chwili obecnej pracuje równocześnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, gdzie w r. 2018 habilitował w dziedzinie międzynarodowych stosunków politycznych.
PROF. IMRE MOLNAR

Prof. Imre Molnar - Historyk, dyplomata, opozycjonista antykomustyczny, wieloletni wykładowca. Pracownik wielu naukowych ośrodków między innymi Instytutu Badań nad Węgrami, Instytytu Środkowoeuropejskiego. W 1998 roku podjął służbę dyplomatyczną w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2001-2005 był attaché kulturalnym i prasowym ambasady węgierskiej w Warszawie a od jesieni 2008 roku sekretarzem w tejże ambasadzie.
Szukaj