All Posts By

admin2

Żołnierze Wyklęci – Historia Niezłomnych

By | Aktualności | No Comments

Dziś na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego mieliśmy przyjemność zorganizować konferencję naukową pt. ,,Żołnierze Wyklęci – Historia Niezłomnych”. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, prelegentom i osobą oraz instytucją, które przyczyniły się do zorganizowana niniejszego przedsięwzięcia.

Naszymi gośćmi byli:

Prof. Przemysław Weingertner – polski historyk i publicysta. Pracownik Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Łodzi.

Artur Ossowski- Naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

Prof. Jacek Reginia- Zacharski- politolog i historyk. Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa. Autor publikacji z wielu dziedzin.

Szczególne podziękowania oraz wyrazy najwyższego uznania kierujemy do Pana ppłk Kazimierza Skibickiego– ,,Żołnierza Wyklętego” i obecnie wiceprezesa łódzkiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, który zaszczycił nas swoją obecnością i podzielił się wspomnieniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już 20 marca zapraszamy was do Łodzi na konferencję ,,Żołnierze Wyklęci – Historia Niezłomnych”

By | Aktualności | No Comments

Spotkajmy się i porozmawiajmy o wspólnej historii. Prześledźmy fakty, mity i kontrowersje wokół Żołnierzy Wyklętych.

Naszymi gośćmi będą:

Prof. Przemysław Weingertner – polski historyk i publicysta. Pracownik Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Łodzi.

Artur Ossowski- Naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

Prof. Arkadiusz Adamczyk – historyk i politolog. Redaktor naczelny roczników „Niepodległość” oraz „Polityka i Bezpieczeństwo”. Od 2016 r. członek redakcji „Przeglądu Sejmowego”.

Prof. Jacek Reginia- Zacharski- politolog i historyk. Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa. Autor publikacji z wielu dziedzin.

Kazimierz Skibicki – wiceprezes łódzkiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

 

Miejsce: Łódź, ul. Lindleya 5a Aula im. W. Michowicza WSMiP UŁ
Termin: 20.03.2019
Rozpoczęcie: Godzina 9.00
Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytutu Pamięci Narodowej Odział w Łodzi
Darczyńcą wydarzenia jest Fundacja BGK
Patronat medialny TVP 3 Łódź
https://lodz.tvp.pl/
Za wsparcie dziękujemy również:
PGE Obrót S.A
Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie

,,Rosyjskie służby specjalne czyli jak rozbić państwo”

By | Aktualności | No Comments

Po wielu trudach możemy pochwalić się kolejną publikacją pod sztandarem Fundacji Wyszehradzkiej. Dziś prezentujemy książkę dla wszystkich, których interesuje działalność służb specjalnych a szczególnie zagadnienie dezinformacji.

Pragniemy podziękować każdemu kto przyczynił się do powstania niniejszej książki. Za przekazaną wiedzę, doświadczenia oraz materiały. Szczególne podziękowania kierujemy do grafika projektującego okładkę, recenzentów oraz osób odpowiedzialnych za korektę i skład tekstu.

https://allegro.pl/rosyjskie-sluzby-specjalne-czyli-jak-rozbic-panstw-i7708893496.html

Forum „Prawo dla Rozwoju” 2018

By | Bez kategorii | No Comments

Za nami tegoroczne Forum Prawo dla Rozwoju. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników i odniosło duży sukces. Forum było miejscem ścierania się idei, poglądów, koncepcji i dzięki temu wypracowywania nowych, innowacyjnych norm prawnych, które mamy nadzieję zwrócą uwagę ustawodawców i zostaną zaimplementowane do polskiego sytemu prawnego. Forum było miejscem spotkania ekspertów, polityków, naukowców, dyplomatów w ramach prawie 20 paneli tematycznych i dwóch sesji plenarnych. Gościliśmy między innymi: Marka Kuchcińskiego Marszałka Sejmu, Beatę Szydło Wiceprezesa Rady Ministrów, Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości oraz Beatę Kempę Minister w Radzie Ministrów, Ministrów Sprawiedliwości z kilku państw regionu „Trójmorza”, a także wielu wiceministrów, ambasadorów i dyplomatów. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w projekt gdyby nie ich aktywność z pewnością nie moglibyśmy mówić o sukcesie Forum. Szczególne podziękowania należą się Firmom bez których organizacja wydarzenia na tak duża skalę nie była by możliwa są to PKN ORLEN, PZU, PGNiG, PGE, PEKAO. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne Forum o szczegółach  poinformujemy wkrótce.

Podziękowania

„Forum Prawo dla Rozwoju” dzień I

By | Bez kategorii | No Comments

Za nami pierwszy dzień wydarzenia „Forum dla Rozwoju”. Przybyło wiele znamienitych gości między innymi Panowie Ministrowie Sprawiedliwości z państw Trójmorza. Podczas sesji plenarnej Pan Krzysztof Szczerski przeczytał list z przesłaniem i życzeniami dla uczestników Forum. Debaty panelowe przyniosły wiele ciekawych rozwiązań, które mamy nadzieję staną się inspiracją dla ustawodawców do tworzenia nowych przyjaznych dla polaków norm prawnych.

Raport Strategiczny „Trójmorze 2030. Jeśli razem, to dokąd i jak?”

By | Aktualności | No Comments

Publikacja Raportu Strategicznego „Trójmorze 2030. Jeśli razem, to dokąd i jak?” już w najbliższy weekend podczas Forum Prawo dla Rozwoju!
Chcesz otrzymać raport – zarejestruj się i przyjdź zmieniać prawo na lepsze -> www.law4growth.org
#bezpieczeństwo #gospodarka #wartości #Trójmorze

Spis treści Raportu:
Wstęp 2
Infrastruktura elektroenergetyczna 5
Studium przypadku: Resynchronizacja sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich 7
Infrastruktura gazowa 13
Infrastruktura drogowa 19
Studium przypadku: Zaplecze logistyczne 23
Infrastruktura kolejowa 26
Żegluga śródlądowa 29
Transport morski 35
Infrastruktura cyfrowa 37
Studium przypadku: Cyberbezpieczeństwo regionu 43
Infrastruktura rynku kapitałowego 48
Podsumowanie

Forum Prawo dla Rozwoju

By | Aktualności | No Comments

Już za 3 dni zapraszamy was do udziału w międzynarodowym Forum Prawo dla Rozwoju organizowanym przez Fundację Wyszehradzką, które odbędzie się w dniach 5-6 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Aby wziąć udział w forum już dziś zarejestruj się na stronie http://law4growth.com/

Weź czynny udział w opiniowaniu nowych regulacji prawnych, poznaj ekspertów, polityków i specjalistów, nawiąż kontakty merytoryczne, bądź częścią innowacyjnego przedsięwzięcia otwierającego możliwość wpływu na stanowienie prawa. Forum jest nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem na mapie kongresowej,wykorzystującym potencjał społeczny sfer biznesu, polityki, organizacji pozarządowych oraz nauki. Jest miejscem kształtowania elit społecznych, prezentowania skonkretyzowanych projektów zmian w obowiązującym prawie a także debaty o newralgicznych kwestiach społecznych i politycznych.  Dzięki udziałowi wielu wybitnych ekspertów ,,Forum Prawo dla Rozwoju”  stanie się miejscem wypracowania konstruktywnych wniosków i możliwości skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Jesteś prawnikiem, politykiem, działaczem organizacji pozarządowej, ekspertem, przedsiębiorcą?
Zarejestruj się na Forum Prawo dla Rozwoju www.law4growth.org
#zmieńprawo #bezpieczeństwo #gospodarka #wartości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

By | Aktualności | No Comments

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne przedmiotem których jest obsługa wideo, obsługa fotograficzna i realizacja spotu reklamowego dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju” 

 

Do pobrania:

dwudniowa konferencja – ogłoszenie video

Załacznik nr 1 SOPZ video(1)

Załacznik 2- Istotne postanowienia umowy video

 

 

16.08.2018   Uzupełnienie załączników do ogłoszenia

Dotyczy postępowania :Obsługa wideo, obsługa fotograficzna i realizacja spotu reklamowego dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju” 


Zamawiający, Fundacja Wyszehradzka działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) uzupełnia ofertę o Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.

Dotychczasowy termin składania ofert tj. 16.08. 2018 r.  r. ulega
zmianie na nowy termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 12.00.
Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Do pobrania:

Formularz oferty- konferencja video — kopia

Zawiadomienie

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam, iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
Kamil Holwek NIP: 73119205668 Regon: 365606412 mieszcząca się pod adresem ul. Bałuckiego10/12, lok. 3, 93-273 Łódź
Wykonawca otrzymał 89 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez firmę Kamil Holwek jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej.

Alan Paczuszka

Prezes Fundacji Wyszehradzkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

By | Aktualności | No Comments

Ogłoszenie o zamówieniu :

na usługi społeczne przedmiotem których jest organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju”  – polityczno-ekonomicznego kongresu w trakcie którego formułowane są  postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik 2- Istotne postanowienia umwoy

Załacznik nr 1 SOPZ

Załacznik nr 3 – oferta

Załacznik nr 3 do umowy – protkół odbioru 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą:

Organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju”  – polityczno-ekonomicznego kongresu w trakcie którego formułowane są  postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
8Business Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem Rewolucji 1905 9/34, 90-273 Łódź
Wykonawca otrzymał 85 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez 8Business jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Alan Paczuszka – Prezes Fundacji

Debata „Założenia i cele współczesnej polskiej polityki zagranicznej”.

By | Aktualności | No Comments

Dziś na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyła się debata „Założenia i cele współczesnej polskiej polityki zagranicznej” zorganizowana we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Rozmawialiśmy o głównych kierunkach polskiej  polityki międzynarodowej, nie zabrakło również gorących w ostatnich tygodniach dla opinii publicznej tematów  dotyczących polskiej dyplomacji między innymi: stosunków polsko-izraelskich czy polityce polski wobec UE. Wydarzenie przyniosło wartką dyskusję i wiele ciekawych konkluzji. W Debacie wzięli udział znakomici prelegenci prof. UŁ dr hab. Robert Łoś,  prof. UŁ dr hab. Jacek Reginia- Zacharski oraz dr Tomasz Kamiński. Dziękujemy serdecznie zarówno przybyłym słuchaczom jak i Prelegentom. Zapraszamy na kolejne wydarzenia współorganizowane przez Fundacje Wyszehradzką a o nich już niedługo…