PRAGA: V4 O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OBRONNOŚC

PRAGA: V4 O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OBRONNOŚC

Piątek, Styczeń 10, 2020

Rozwijanie i pogłębianie współpracy państw V4 m.in. w dziedzinie produkcji zbrojeniowej, obrony w cyberprzestrzeni, a także zakupów uzbrojenia to tematy spotkania przedstawicieli Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 8 stycznia w Pradze.

Rozwijanie i pogłębianie współpracy państw V4 m.in. w dziedzinie produkcji zbrojeniowej, obrony w cyberprzestrzeni, a także zakupów uzbrojenia to tematy spotkania przedstawicieli Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 8 stycznia w Pradze. Stronę polską reprezentowali udział senatorzy z komisji obrony: jej przewodniczący Jarosław Rusiecki oraz Bogdan Zdrojewski. 

- Potrzebujemy silnej współpracy na etapie badań naukowych i wdrażania tych badań, szczególnie w produkcji zbrojeniowej – podsumował spotkanie senator Jarosław Rusiecki. Podkreślił, że jednym z problemów we współpracy państw regionu są instytucje, które odpowiadają za uzbrojenie sił zbrojnych. Każdy kraj ma swój system zamówień w sferze bezpieczeństwa, co utrudnia poszukiwanie rozwiązań obniżających koszty. Natomiast według senatora Bogdana Zdrojewskiego wśród państw V4 istnieje zgoda, co do kierunków współpracy w dziedzinie wspólnych planów w przemyśle zbrojeniowego. 

W dyskusji zwracano uwagę m.in. na konieczność rozwijania współpracy państw V4 w dziedzinie obronności z Francją i Niemcami. Podkreślano również znaczenie współpracy w tej dziedzinie z Wielką Brytanią, która opuszcza Unię Europejską. 

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/(...)

Szukaj