POLSKA PREZYDENCJA W V4 TAKŻE W BRUKSELI

POLSKA PREZYDENCJA W V4 TAKŻE W BRUKSELI

Czwartek, Czerwiec 25, 2020

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli zorganizuje w ciągu najbliższego półrocza ponad 300 wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych, wypełniających program polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która rozpoczyna się 1 lipca.

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli zorganizuje w ciągu najbliższego półrocza ponad 300 wydarzeń politycznych, gospodarczych i kulturalnych, wypełniających program polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która rozpoczyna się 1 lipca.

- Na ten okres przypadają ważne wydarzenia, z którymi będzie musiała zmierzyć się wspólnie UE, w tym rozmowy dotyczące przyszłego unijnego budżetu i funduszu odbudowy, negocjacje umowy z Wielką Brytanią o przyszłym partnerstwie i prace legislacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem - powiedział stały przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś.

Polscy dyplomaci w Brukseli sygnalizują, że Warszawa będzie chciała wykorzystać okres swojego przewodnictwa by zademonstrować środkowoeuropejską solidarność w obliczu trudnych rozmów dotyczących unijnych ram finansowych, przyszłego rozszerzenia UE czy negocjacji z Wielką Brytanią. Ma to też być okres intensywnych prac legislacyjnych w Komisji Europejskiej nad unijną polityką klimatyczną. Polska prezydencja zostanie zainagurowana 30 czerwca w siedzibie SP RP w Brukseli. W uroczystości mają wziąć udział nie tylko ambasadorzy przy UE państw Grupy Wyszehradzkiej, ale również Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Słowenii. Zaproszeni zostali też unijni komisarze z krajów V4.

Źródło: PAPhttps://www.sejm.gov.pl/(...)"

Szukaj