Monthly Archives

Październik 2018

Forum „Prawo dla Rozwoju” 2018

By | Bez kategorii | No Comments

Bilohirs’k Za nami tegoroczne Forum Prawo dla Rozwoju. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników i odniosło duży sukces. Forum było miejscem ścierania się idei, poglądów, koncepcji i dzięki temu wypracowywania nowych, innowacyjnych norm prawnych, które mamy nadzieję zwrócą uwagę ustawodawców i zostaną zaimplementowane do polskiego sytemu prawnego. Forum było miejscem spotkania ekspertów, polityków, naukowców, dyplomatów w ramach prawie 20 paneli tematycznych i dwóch sesji plenarnych. Gościliśmy między innymi: Marka Kuchcińskiego Marszałka Sejmu, Beatę Szydło Wiceprezesa Rady Ministrów, Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości oraz Beatę Kempę Minister w Radzie Ministrów, Ministrów Sprawiedliwości z kilku państw regionu „Trójmorza”, a także wielu wiceministrów, ambasadorów i dyplomatów. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w projekt gdyby nie ich aktywność z pewnością nie moglibyśmy mówić o sukcesie Forum. Szczególne podziękowania należą się Firmom bez których organizacja wydarzenia na tak duża skalę nie była by możliwa są to PKN ORLEN, PZU, PGNiG, PGE, PEKAO. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne Forum o szczegółach  poinformujemy wkrótce.

buy Lyrica 150 mg Podziękowania

„Forum Prawo dla Rozwoju” dzień I

By | Bez kategorii | No Comments

Izberbash Za nami pierwszy dzień wydarzenia „Forum dla Rozwoju”. Przybyło wiele znamienitych gości między innymi Panowie Ministrowie Sprawiedliwości z państw Trójmorza. Podczas sesji plenarnej Pan Krzysztof Szczerski przeczytał list z przesłaniem i życzeniami dla uczestników Forum. Debaty panelowe przyniosły wiele ciekawych rozwiązań, które mamy nadzieję staną się inspiracją dla ustawodawców do tworzenia nowych przyjaznych dla polaków norm prawnych.

http://topimatge.com/es/projecte/disseny-web-tanatori-del-litoral/

Raport Strategiczny „Trójmorze 2030. Jeśli razem, to dokąd i jak?”

By | Aktualności | No Comments

Publikacja Raportu Strategicznego „Trójmorze 2030. Jeśli razem, to dokąd i jak?” już w najbliższy weekend podczas Forum Prawo dla Rozwoju!
Chcesz otrzymać raport – zarejestruj się i przyjdź zmieniać prawo na lepsze -> www.law4growth.org
#bezpieczeństwo #gospodarka #wartości #Trójmorze

Spis treści Raportu:
Wstęp 2
Infrastruktura elektroenergetyczna 5
Studium przypadku: Resynchronizacja sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich 7
Infrastruktura gazowa 13
Infrastruktura drogowa 19
Studium przypadku: Zaplecze logistyczne 23
Infrastruktura kolejowa 26
Żegluga śródlądowa 29
Transport morski 35
Infrastruktura cyfrowa 37
Studium przypadku: Cyberbezpieczeństwo regionu 43
Infrastruktura rynku kapitałowego 48
Podsumowanie

Forum Prawo dla Rozwoju

By | Aktualności | No Comments

Już za 3 dni zapraszamy was do udziału w międzynarodowym Forum Prawo dla Rozwoju organizowanym przez Fundację Wyszehradzką, które odbędzie się w dniach 5-6 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
Aby wziąć udział w forum już dziś zarejestruj się na stronie http://law4growth.com/

Weź czynny udział w opiniowaniu nowych regulacji prawnych, poznaj ekspertów, polityków i specjalistów, nawiąż kontakty merytoryczne, bądź częścią innowacyjnego przedsięwzięcia otwierającego możliwość wpływu na stanowienie prawa. Forum jest nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem na mapie kongresowej,wykorzystującym potencjał społeczny sfer biznesu, polityki, organizacji pozarządowych oraz nauki. Jest miejscem kształtowania elit społecznych, prezentowania skonkretyzowanych projektów zmian w obowiązującym prawie a także debaty o newralgicznych kwestiach społecznych i politycznych.  Dzięki udziałowi wielu wybitnych ekspertów ,,Forum Prawo dla Rozwoju”  stanie się miejscem wypracowania konstruktywnych wniosków i możliwości skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Jesteś prawnikiem, politykiem, działaczem organizacji pozarządowej, ekspertem, przedsiębiorcą?
Zarejestruj się na Forum Prawo dla Rozwoju www.law4growth.org
#zmieńprawo #bezpieczeństwo #gospodarka #wartości

NFL Jerseys Outlet