Monthly Archives

Sierpień 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

By | Aktualności | No Comments

http://santiagotalavera.com/tag/art/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

http://thesuigenerisfoundationberkeley.org/wp-content/plugins/complete-gallery-manager/frames/upload-images.php na usługi społeczne  http://iam-sirius.com/38928-dtf26994-si-de-rencontre-entierement-gratuit.html przedmiotem których jest click here to investigate obsługa wideo, obsługa fotograficzna i realizacja spotu reklamowego dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju” 

 

Do pobrania:

dwudniowa konferencja – ogłoszenie video

Załacznik nr 1 SOPZ video(1)

Załacznik 2- Istotne postanowienia umowy video

 

 

16.08.2018   Uzupełnienie załączników do ogłoszenia

Dotyczy postępowania :Obsługa wideo, obsługa fotograficzna i realizacja spotu reklamowego dwudniowej Międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju” 


Zamawiający, Fundacja Wyszehradzka działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) uzupełnia ofertę o Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert.

Dotychczasowy termin składania ofert tj. 16.08. 2018 r.  r. ulega
zmianie na nowy termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 12.00.
Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Do pobrania:

Formularz oferty- konferencja video — kopia

Zawiadomienie

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam, iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
Kamil Holwek NIP: 73119205668 Regon: 365606412 mieszcząca się pod adresem ul. Bałuckiego10/12, lok. 3, 93-273 Łódź
Wykonawca otrzymał 89 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez firmę Kamil Holwek jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej.

Alan Paczuszka

Prezes Fundacji Wyszehradzkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

By | Aktualności | No Comments

Ogłoszenie o zamówieniu :

na usługi społeczne przedmiotem których jest organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju”  – polityczno-ekonomicznego kongresu w trakcie którego formułowane są  postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik 2- Istotne postanowienia umwoy

Załacznik nr 1 SOPZ

Załacznik nr 3 – oferta

Załacznik nr 3 do umowy – protkół odbioru 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pod nazwą:

Organizacja i obsługa dwudniowej międzynarodowej Konferencji „Forum Prawo dla Rozwoju”  – polityczno-ekonomicznego kongresu w trakcie którego formułowane są  postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zawiadamiam iż na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:
8Business Sp. z o.o. mieszcząca się pod adresem Rewolucji 1905 9/34, 90-273 Łódź
Wykonawca otrzymał 85 punktów w ocenie oferty.
Oferta złożona przez 8Business jest uznana za najkorzystniejszą ofertę i spełnia warunki określone przez zamawiającego w przetargu nieograniczonym.
Oferent zaproponował cenę mieszczącą się w szacunkowej wartości zamówienia.

Alan Paczuszka – Prezes Fundacji

NFL Jerseys Outlet